top of page

ATEX ovládací zařízení

Cortem Group disponuje celou řadou ovládacích skříní, které mohou být vybaveny kontrolními a řídícími operátory v ochranných podmínkách Ex d a Ex e a stupněm ochrany IP66 pro dodávku osvětlovacích obvodů nebo rozvodů hnacích sil pro jakýkoliv typ průmyslové aplikace. Koncové spínače "Ex d" v hliníkové slitině mají širokou škálu pohonů a více kombinací kontaktů, které umožňují realizovat optimální řešení pro perfektní provoz systému umístěného v oblasti s nebezpečím výbuchu. Zajišťují odolnost a spolehlivost na dlouhou dobu. Cortem Group také vyrábí elektronický uzemňovací systém pro nádrže a tankery, které chrání elektrická zařízení před elektrostatickými a atmosférickými výboji při nakládání a vykládání hořlavých látek.

bottom of page