top of page

Datalist G3+

Manuál G3+

Modifikace zářivkových těles

Pronájem LED trubic - "Světlo bez starostí"

 

Společnosti FAWOO TECH CZ a Valtavalo přichází na trh s novinkou v oblasti osvětlování.

Projekt Světlo bez starostí vám umožní pronajmout si LED trubice bez počáteční investice, získat nové, lepší osvětlení, s okamžitou úsporou a správou osvětlovací soustavy na 5 let. Po skončení smluvního vztahu zboží přechází do vlastnictví klienta s pokračující zárukou v délce dva roky.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to funguje?

 

1. Pro koho je prioritně tento projekt určen?

Projekt je prioritně určen všem těm, kteří používají klasické zářivkové trubice T8. Těm, kteří chtějí snížit svůj účet za elektřinu a současně zlepšit světelné podmínky na pracovišti avšak momentálně mají v rozpočtu důležitější investice jako třeba nákup výrobních technologií apod.


2. Co nám tvz. Svazek světelný nabízí?
Svazek světelný je unikátní službou, která nabízí klientovi snadnější správu rozsáhlých osvětlovacích systémů. Osvětlení je poskytováno do zařízení klienta za měsíční nebo čtvrtletní poplatek. Tato pravidelná platba je nižší než současné celkové náklady na provoz osvětlení. Úspory realizuje klient během pětiletého smluvního období. Po jeho skončení přejde osvětlení za symbolickou cenu do majetku vlastníka. Záruka na zdroje pokračuje poté ještě dvouletým obdobím.


3. Jaká je počáteční investice do tohoto projektu?

Dlouhodobý charakter tohoto obchodního vztahu, umožňuje realizovat výměnu osvětlení s nulovou vstupní investicí. Samozřejmě záleží na celkovém stavu osvětlovací soustavy resp. stavu osvětlovacích těles a elektrorozvodů.


4. Jaká je doba realizace celého projektu?

Po provedení vstupní analýzy a vypracování návrhu řešení osvětlení, po schválení cenové nabídky a podpisu smlouvy je dodávka zboží realizována zpravidla do 1 měsíce. Pokud zvolená servisní úroveň služeb zahrnuje montáž, je odsouhlasen vhodný termín k realizaci výměny. Dokončením montáže a předáním revizní zprávy začíná běžet pětileté smluvní období.


5. Jaký záruční servis poskytuje Vaše firma?

V rámci pětiletého smluvního období jsou prováděny pravidelné servisní kontroly, v závislosti na zvolené servisní úrovni pak samotná dodávka nebo přímo výměna vadných trubic servisním pracovníkem.

Po skončení smluvního období je poskytována záruka na zboží ještě následující dva roky.

 

 

 

Všechna práva vyhrazena © 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page