top of page

O SPOLEČNOSTI Dialight

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Dialight určuje v současné době směr LED světelné technologie neustálými inovacemi světelného výkonu, účinnosti a spolehlivosti.Neustálé inovace naplňují trvalou snahu společnosti Dialight o zvyšování kvality osvětlení, která v konečném důsledku znamená u zákazníka snižování nákladů na údržbu, zvyšování bezpečnosti, snadnější montáž a likvidaci a šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Díky vysoké rozmanitosti sortimentu produktů, je společnost Dialight v jedinečné pozici pro přijetí výzev v rámci dlouhodobých celosvětových trendů, z nichž mnohé jsou poháněny vládními nařízeními a iniciativami v oblasti životního prostředí. To zahrnuje současnou výstavbu infrastruktury a elektrické sítě s důrazem na zvýšení její efektivity, spolehlivosti a produktivity.

Společnost Dialight sídlí ve Velké Británii s pobočkami v USA, UK, Dánsku, Německu a Mexiku a nabízí kompletní řady svítidel speciálně navržených pro průmyslový, obchodní, nevýbušný, dopravní či veřejný sektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate video Dialight

 

 

Poslání

Posláním společnosti Dialight je přinášet vyšší kvalitu umělého osvětlení v rámci širokého spektra zákazníků, průmyslových odvětví a trhů.

Za účelem tohoto úkolu je nutné pochopit konkrétní potřeby zákazníků z hlediska výkonu, spolehlivosti, bezpečnosti, životnosti a nákladů. K tomu společnost Dialight využívá nejen své znalosti o technologii LED, ale také své odborné znalosti v oblasti řízení teploty, optiky, strojírenství, elektroniky a elektrotechniky a mechanického balení.

Za účelem splnění potřeb svých zákazníků využívá Dialight metod řízení kvality v návrhu, předvýrobní a výrobní fázi a uvedení výrobku na trh, aby bylo zajištěno, že produkty, ať už standardní nebo na zakázku jsou požadované vysoké úrovně, jak zákazníci očekávají.

Spokojenost s naší vlastní výkonností závisí jen na splnění očekávání našich zákazníků.

PRODUKTY

Nástroje pro návrh osvětlení Dialight

 
LED osvětlení

Řada DuroSite® - Průmysl

Skladování

Výroba

Zpracování potravin

Chladírny

Parkování

Interiérů i exteriérů budov

Bezpečnostní, ulice, chodníky, stezky

Architektonické

 

Řada SafeSite® - Prostředí s nebezpečím výbuchu

Ropa, plyn

Petrochemický průmysl

Doly

Čističky odpadních vod

Zpracování obilovin

Textilní průmysl

Farmaceutický průmysl

Chemický průmysl

Elektrárny a zařízení

Zpracování papíru

Vojenské prostory

 

Řada StreetSense® - osvětlení infrastruktury

Silnice

Mosty a tunely

Parkoviště

Doprava a křižovatky

Železnice

 

Signální LED

Signální osvětlení vozů

Autobusy

Armádní vozidla

Těžká technika

 

Vigilant® - Výškové signální osvětlení

Řídící věže

Větrné turbíny

Výškové budovy, komíny

 

Indikační LED

Desky plošných spojů
Řídící panely

bottom of page