top of page

1) Co je to CRI?

(CRI - Color Rendering Index - Index podání barev)

 

 

Podobně jako v různých oborech lidské činnosti tak i v oblasti výroby umělých zdrojů světla si lidstvo vytváří různá kritéria a veličiny, aby mohlo vyjadřovat parametry a “kvalitu” konkrétních produktů. Pomocí takových údajů je potom možné různé produkty také porovnávat mezi sebou. / pozn: výraz CRI bývá v české literatuře překládán jako “Index podání barev” /

 

CRI (Color Rendering Index) je typickým číselným údajem, který byl formálně vytvořen právě za účelem možnosti porovnávání různých zdrojů "bílého" světla z hlediska kvality reprodukce pozorovaných barev člověkem.

 

Tento jednoduchý číselný údaj může nabývat hodnot 100 - 0 (klesá od referenční hodnoty 100 dolů) a v praxi napomáhá komunikaci mezi odborníky a širší veřejností, která potřebuje nějakým způsobem rozlišovat informace o kvalitách umělých zdrojů světla apod.

Číselná hodnota indexu vyjadřuje vliv hodnoceného světla na zkreslení barev objektů pod ním pozorovaných a to v porovnání s referenčním světlem - čím je index nižší, tím větší je zkreslení barev.

 

Potřeba standardizovaného nástroje/kritéria pro kvalitativní hodnocení zdrojů bílého světla byla deklarována v odborných kruzích zhruba v polovině 20. století v návaznosti na rozvoj kolorimetrie a průmyslové výroby umělých zdrojů světla. Ovšem oficiální metodika pro stanovení CRI tak jak ji dnes známe mohla vzniknout až po roce 1960, kdy mezinárodní instituce CIE standardizovala základní způsob pro číselné vyjádření odchylky v reprodukci 2 barev, který se opírá o částečně linearizovaný model barvového prostoru CIE uv (1960).

Tyto odchylky se označují obecně jako "delta E" (dE) a jsou základní hodnotou pro stanovení výsledné hodnoty CRI, kdy se zprůměrovaná hodnota dE z jednotlivých kontrolních vzorků odečte od referenční hodnoty 100. / pozn: zde se ještě nejedná o dE počítané z modelu CIE Lab (1976), tak jak se dnes běžně používají v grafickém průmyslu /

V praxi to tedy znamená, že reálné umělé zdroje světla mají téměř výhradně hodnotu CRI nižší než 100.

 

Protože, jako referenční zdroje jsou v metodice CRI stanoveny pouze zdroje odpovídající charakterem buď přirozenému dennímu světlu, nebo teorii Absolutně černého tělesa (prakticky vyhovuje: slunce, oheň, žárovka), pak lze velmi laicky použít pro vysvětlení smyslu CRI takovéto vyjádření:

"Indexem CRI se snažíme vyjádřit, jak věrně budou barvy pozorovány pod konkrétním zdrojem umělého světla v porovnání s pozorováním na denním světle. Čím je hodnota indexu CRI nižší, tím větší problémy v interpretaci barev pod takovým zdrojem světla můžeme očekávat."

 

 pozn: použité technické výrazy a zkratky jsou vysvětleny v sekci Použité pojmy

 

 

 

pro FawooTech CZ s.r.o zpracoval Ing.Radim Václavíček,

Praha 7/2012

© 2012 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page