top of page

LED trubice Valtavalo certifikovány ENEC a IECEE CB

5/2/2018

LED trubice Valtavalo jsou nově certifikovány systémem IECEE CB a ENEC. V obecné rovině jsou ENEC / CB certifikátem bezpečnosti výrobků, ale ve skutečnosti ENEC / CB není pouze certifikací výrobku, ale také úzce souvisí s výrobou a dokonce i s dodavatelským řetězcem. "Každý rok jsou produkty, výroba a také materiály kontrolovány třetí stranou. Takže tento certifikát je pro naše zákazníky silným důkazem toho, že si mohou být jisti, že náš výrobek je bezpečný a výrobky splňují nejpřísnější kritéria kvality a bezpečnosti", vysvětluje Tuukka Prykäri – technický ředitel společnosti Valtavalo.

"Tento certifikační proces jsme zahájili především na žádost našich mezinárodních partnerů. Zejména německý trh vyžaduje některé z významných certifikací. Existuje mnoho společností, které prostě necertifikované produkty nepoužívají", pokračuje dále Prykäri.

Oproti tomu CE není certifikace. Je to pouze prohlášení o shodě od výrobce a existuje mnoho případů, kdy výrobky mají značku CE, ale výrobce nebo dovozce nemají dovednosti nebo ochotu skutečně zjistit, zda jsou požadavky splněny nebo ne, a značka CE je tak zneužita pro výrobky, které nesplňují tyto požadavky.

Co je certifikační systém IECEE CB?

Systém IECEE CB schvaluje systém schémat IECEE pro posuzování shody pro elektrotechnická zařízení a součásti (IECEE) a je mezinárodním systémem vzájemného přijímání zkušebních protokolů a certifikátů týkajících se bezpečnosti elektrických a elektronických součástek, zařízení a výrobků.
Jde o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejstarších systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Tento systém sdružuje nejvýznamnější certifikační autority z více než šedesáti zemí světa. Tento systém zohledňuje i národní specifika jednotlivých členských zemí.
 
Tento certifikační koncept posouvá výrobce o krok blíže k ideální koncepci "jeden výrobek, jeden test, jedna značka".
Je to důležité zejména z důvodu:
Bezpečnosti: výrobci / dodavatelé musí zajistit, aby jejich výrobky splňovaly příslušné bezpečnostní normy, které jsou obecně určeny k ochraně populace před potenciálními riziky spojenými s výrobky.
Kvality: kupující / velkoobchodníci chtějí zajistit kvalitu zakoupených produktů a neomezený přístup na trh. Interoperabilita: výrobci produktů a koncoví uživatelé se chtějí ujistit, že jejich produkty pracují a mohou komunikovat s jinými produkty, službami a instalacemi.
Konzistence: výrobci / dodavatelé se chtějí ujistit, že jejich výrobky na trhu odpovídají stanovenému vzorku.

Co je certifikace ENEC?

ENEC, vysoce kvalitní evropská značka pro elektrické výrobky. Prokazuje shodu s evropskými normami (EN), které se týkají především bezpečnosti.

Značka ENEC doplňuje povinné označení CE u elektrických výrobků uvedených na evropském trhu. Při poskytnutí třetí strany, nezávislé na výrobci nebo dovozci, značka ENEC vždy znamená, že výrobek je bezpečný v souladu s příslušnou evropskou směrnicí (například: LVD, MD).

Evropské certifikační orgány v elektrotechnickém odvětví otevřely evropskou bezpečnostní značku ENEC pro všechny odvětví elektrických výrobků. Zkoušky se provádějí ve schválených nezávislých zkušebních laboratořích (ENEC TL), které jsou umístěny po celém světě nebo za určitých podmínek v schválených laboratořích výrobců.

Označení CE nestačí:

Je důležité vědět, že označení CE nenaznačuje, že výrobky byly schváleny Evropskou unií nebo jiným orgánem jako bezpečné. Představuje prohlášení výrobce nebo dovozce, že výrobek byl posouzen a splňuje základní požadavky příslušných evropských směrnic. (Další informace naleznete na webové stránce ES, označení CE pro spotřebitele, na adrese http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/facts/facts-ce/index_en.htm).


O směrnici pro nízké napětí: Pokud máte elektrická zařízení určená pro použití v určitých mezích napětí, určitě jste slyšeli o LVD (Směrnice o nízkém napětí, 2006/95 / ES). Pokud hledáte pokyny pro uplatňování LVD, zveřejnila Evropská komise velmi užitečný dokument.
Je k dispozici na následujícím místě: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lvdgen_en.pdf

Pro více informací:
http://www.enec.com/page.php?p=2

https://www.iecee.org/about/cb-scheme/

http://ezu.cz/produkty/cb-certifikat/

http://ezu.cz/produkty/licence-enec-2/

bottom of page