top of page

Valtavalo získalo jako první ve Finsku nové certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

 

1/11/2015 Oulu

 

Dne 26. října 2015 SGS byla společnost Valtavalo certifikována dle normy systému managementu kvality ISO 9001 a dle normy systému environmentálního managementu ISO 14001, které byly revidovány v roce 2015. Podle dostupných informací, je Valtavalo první společností ve Finsku, která tyto novelizované certifikáty získala. Systém managementu kvality a ochrany životního prostředí byl ve firmě vytvořen loňského jara. Do tohoto procesu byly zapojeny společnosti Oulu Business Networks (OBN), společnost se sídlem ve městě Oulu, která se specializuje na rozvoj podnikání a společnost SGS FIMKO, která sehrála roli certifikačního partnera.

 

Systémy managementu jakosti se vyvíjí - nový rok 2015 přinesl revize systémů ISO 9001 a ISO 14001
 

ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci, (International Organisation for Standardisation) zveřejnil v září 2015 nové revize systému ISO 9001, který stanovuje požadavky na systém řízení kvality, a ISO 14001, která se zabývá systémy environmentálního řízení. Nové verze standardů zahrnují řadu významných vylepšení. Revidovaný systém ISO 9001 klade důraz na jasnou souvislost komplexního provozního prostředí organizace při plánování a používání systému managementu jakosti. Jinými slovy, politika řízení kvality a strategii s jejími cíli se musí stát trvalou součástí celkové obchodní strategie organizace. Norma pro systémy environmentálního managementu ISO 14001 klade důraz na důležitost environmentálního managementu v rámci strategického plánování procesů organizace. Novelizovaný standard řízení životního prostředí si klade za cíl uspokojit potřeby svých uživatelů komplexnějším způsobem, než tomu bylo dříve. Kromě toho bere v úvahu rostoucí výzvy v oblasti životního prostředí a očekávání společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální ředitel Valtavalo Markku Laatikainen a Manažer kvality Anna Raudasoja s novými certifikáty

 

 

Pro SGS jako stranu odpovědnou za audit a certifikaci Valtavalo nové revize znamenají, zvýšení důrazu na kvalitu a školení auditorů.

"Abychom se ujistili, že po přijetí změn v roce 2015 bude fungovat certifikační proces hladce, vždy se auditu kromě hlavního auditora účastní i osoba nadřízená," vysvětluje Harri Kaartinen, SSC manažer SGS FIMKO, který se přímo na auditu podílel. "Audit Valtavalo probíhal, z našeho pohledu, bez problémů."

"Byla to zajímavá cesta vyvinout systém, který splňuje požadavky nové normy revizí a spojuje je s výrobním prostředím a pracovníky Valtavalo", říká Pekka Kantola, generální ředitel OBN. "Bez odhodlání a patřičné zanícenosti managementu by se nám tento projekt těžko podařilo dotáhnout do konce."

 
Neustálé zvyšování kvality a minimalizace dopadů na životní prostředí


Pro Valtavalo, byly vždy kvalita a environmentální otázky základními kameny podnikání. Proto je přijetí nových systémů jakosti a environmentálního managementu pouze dalším přirozeným krokem. Po celá léta, byla společnost svým průkopnickým přístupem příkladem pro ostatní hráče na trhu. Činí ekologicky udržitelná rozhodnutí, která jsou postavena na základních hodnotách společnosti.


Příkladem za všechny může být, používání ekologicky šetrných výrobních metod a recyklovatelných a recyklovaných materiálů ve výrobcích a jejich obalech. Zaměření vývoje výrobku klade důraz na kvalitu. Valtavalo vyvinula vysoce kvalitní, energeticky úsporné LED zářivky, jejichž životnost je jednou z nejdelších na trhu. Také revidované ISO 14001 zdůrazňuje zvažovat vývoj z pohledu co nejdelšího životního cyklu výrobku.

"V celé historii firmy jsme investovali do vývoje kvality, a to se v konkrétních směrech ukázalo jako užitečné. Je to také důvod, proč jsme nyní chtěli stanout mezi prvními, kteří nové, v roce 2015 revidované, ISO normy přijmou. Naši zákazníci a partneři si toho, co děláme pro kvalitu, cení a je také snazší usilovat tímto způsobem o mezinárodní obchodní příležitosti," říká generální ředitel Valtavalo Markku Laatikainen.

 

 

Pro více informací:

Zdeněk Medřický, FAWOO TECH CZ s.r.o.

Tel. +420 777 608 039, info@led4industry.cz

 

Markku Laatikainen, generální ředitel Valtavalo

Tel. +358 (0)50 071 7190, markku.laatikainen@valtavalo.fi

 

bottom of page