top of page

Použitá svítidla:

LED svítidlo DuroSite® Low Bay

 

Město Londýn: Přechod na LED osvětlení

 

Studie v kostce

  • LED DuroSite Low Bay

  • 2 roky návratnost investice

  • Provoz svítidel 24/7, po instalaci 12/7

  • energetická úspora > 70%

  • Až deset let bez údržbového provozu

 

 

Výzva

City of London Corporation zajišťuje pro město Londýn kompletní technické služby v nevelké oblasti o rozloze 2,59 km2. Společnost zajišťuje pro tuto oblast veřejné práce, údržbu, veřejnou bezpečnost, údržbu silnic, zimní údržbu a kompletní správu budov ve vlastnictví města. Velkou část těchto prací spolkne zařízení Corporation’s Walbrook Wharf. Toto zařízení postavené v roce 1960, slouží jako čtyřpatrové parkoviště a centrum údržby vozidel.

Za posledních 50 let a vlastně od doby vzniku toto zařízení spoléhalo na konvenční osvětlení - zejména na 120 cm a 150 cm fluorescenční zářivky s několika 400W vysokotlakými sodíkovými svítidly. Za tu dobu svítidla lehce zastaraly a staly se významným zdrojem nákladů jak z hlediska času tak spotřeby energie. Fluorescenční svítidla se spotřebou 134W jsou značně neefektivní a vyžadují častou výměnu. Celý systém byl pak, zejména díky dlouhému náběhu sodíkových svítidel ponecháván v provozu 24/7.

 

Řešení

Tváří v tvář nákladnému hospodaření bylo rozhodnuto podniknout kroky k účinnějšímu a ekologičtějšímu světelnému řešení. Úspora energie a peněz, ale také splnění akčního plánu redukce energetické náročnosti byly hlavními požadavky.

Iniciační akcí bylo tříměsíční testování LED svítidel DuroSite® Low Bay.

‟Svítidla Dialight splnila všechna kritéria, která nás zajímala v rámci dané akce a to udržitelné snížení energetické náročnosti, snížení frekvence údržby a především požadavky na životnost a odolnost.“

V zařízení bylo tedy pro začátek instalováno 25 kusů 80W LED Low Bay svítidel, každá za 2 kusy fluorescenčních svítidel ve oblasti 2.patra parkoviště. Výsledek byl hned zřejmý. Významně se zlepšila viditelnost, díky skvělému podání barev a speciálnímu optickému designu. Okamžitě se změna projevila i na spotřebě energie, kdy úspory dosáhly 70 %, to vše při zvýšení hladiny osvětlení a polovičnímu množství použitých svítidel.

Ve druhé fázi bylo instalováno 19 kusů Low Bay a 2 jednotky High Bay svítidel na rampy mezi prvním a druhým poschodím a dalších 17 kusů v prvním poschodí. Díky snížení množství svítidel a příkonu bylo možné snížit napájení z 16 na 5 ampér na poschodí.

City of London Corporation zvýšilo kvalitu světla i přes citelné snížení množství svítidel. Celkové množství použitých svítidel se vyšplhala až na 127 jednotek.

Aby bylo dosaženo ještě výraznější energetické úspory byly na parkovišti použity čidla přítomnosti, která při detekci pohybu svítidla aktivují. Bez známky pohybu se svítidla po 15 minutách vypínají. Okamžitý náběh svítidel Dialight tak umožnil dodatečné snížení spotřeby elektřiny o 50%. Svícení jen v ‟reálném čase“ ještě mimo jiné výrazně prodlužuje životnost instalovaných svítidel.

Tímto byl roční reálný provozní čas osvětlení snížen z původních 8760 na 2 190 hodin s roční úsporou více než 121 000 kWh, což se rovná osmi procentům celkové spotřeby zařízení. Vedení počítá s celkovými ročními úsporami ve výši 550 000 Kč.

‟A s Dialight zárukou výkonu 5 let, jsme si jisti, že se osvětlení nebudeme muset dotknout, kromě občasného mytí po mnoho let,“ s poznámkou, že svítidla jsou v krytí IP66, což dělá periodické mytí bezpečné a snadné. ‟Byli jsme rovněž překvapeni faktem, že výměna každého svítidla trvala pouhých pět minut. Každé je s kabelem, s jednoduchým závěsem a montážním systémem, který dělal celou výměnu snadnou a efektivní.“

 

Výsledek

Kromě energetických a servisních výhod, nabízí robustní svítidlo Dialigh také vynikající životnost a odolnost proti nárazu a vibracím, které jsou klíčovými faktory v parkovišti se silným kamionovým provozem. LED také produkují mnohem méně tepla než běžné fluorescenční zářivky nebo sodíková svítidla, je zde mnohem nižší riziko požáru kvůli přehřátí, zejména ve formě jemných částic nevyhnutelně se hromadících na svítidlech.

S dobou návratnosti kratší než tři roky, snížením energetické náročnosti a uhlíkové stopy pomohlo LED osvětlení Dialight dosáhnout stanovených ekologických cílů daleko před koncem roku 2015.

 

bottom of page