top of page

7) Použité pojmy

 

 

1) CIE (Commission Internationale de l'Eclairage)

- mezinárodní organizace sjednocující standardy pro

měření a hodnocení úloh v oblasti kolorimetrie

 

2) CRI (Color Rendering Index)

- jednoduché číslo vyjadřující vliv umělého světla na

zkreslení vjemu barev v porovnání s osvětlením pomocí

referenčního zdroje světla

 

3) CCT (Correlated Color Temperature)

- vyjadřuje adekvátní chromatickou teplotu zdroje umělého

světla; termínem CCT odlišujeme chromatickou teplotu

referenčních zdrojů typu Absolutně černého tělesa

 

4) Absolutně černé těleso (Black body)

- idealizovaný fyzikální objekt popsaný v teoretických

pracích (G. Kirchhoff, M.Planck); barva světla kterou vyzařuje

je dána pouze jeho vlastní teplotou v Kelvinech

 

5) TCS (Test Color Samples)

- sada kontrolních vzorků s rozdílnou spektrální odrazivostí,

která musí být však zcela jednoznačně popsána

pro každý vzorek

 

6) CRI Ra

- základní metodika pro stanovení CRI z 8 kontrolních

vzorků TCS

 

7) Standard observer

- základní matematický model (CIE 1931) popisující

spektrální citlivost lidského zraku na světlo

 

8) CIE uv (1960) / UCS 1960

- označení jednoho ze standardních matematických

modelů, který se snaží popsat vjem barev u "běžného

člověka" lineárním způsobem a dovoluje tak vyjádřit

vnímaný rozdíl mezi barvami pouze jejich geometrickou

vzdáleností (dnes je již považován za zastaralý)

 

9) delta E (dE)

- označení pro "vizuální barevnou odchylku" která představuje

vzdálenost mezi 2 barvami v matematickém

modelu s lineární logikou;

dE=0 vyjadřuje maximální možnou shodu

 

 

 

Použité informační zdroje:

- CIE / cie.co.at

- wikipedia.com

- U.S. Department of Energy

- FawooTech CZ s.r.o.

- archiv autor

 

 

 

pro FawooTech CZ s.r.o zpracoval Ing.Radim Václavíček,

Praha 7/2012

© 2012 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page