top of page

Příliš dobré, aby to byla pravda? Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?

14/2/2017

Vzhledem k tomu, že se produkty LED technologie rychle rozvíjí, koncoví uživatelé se často musí prokousat mořem různých výrobků a slibů. Mnoho výrobců světelných zdrojů znají a jsou obeznámeni s tvrdými fakty uvedenými v tomto článku, ale koncoví uživatelé je asi uslyší jen zřídka. My si myslíme, že by měli tato fakta znát, aby byli schopni rozeznat a pořídit vysoce kvalitní produkty.

Čím se mohou zdánlivě stejné LED výrobky lišit?

Stejně jako všechny ostatní výrobky pro osvětlení, i LED trubice, které nahrazují tradiční fluorescenční zářivky, se značně liší z hlediska kvality, průmyslového designu, použitých komponent a samozřejmě výrobním a zkušebním procesem. Všechny tři oblasti musí být dostatečně dobré, a když jen jedna z těchto oblastí selže, je ohrožena kvalita celého výrobku. Jak zní staré známé rčení, řetěz je jen tak pevný, jako jeho nejslabší článek. Kvalita výrobku na druhou stranu ovlivňuje obojí – spokojenost uživatele i životnost výrobku. Výrobky na trhu se však od sebe neliší výrazně jen z hlediska kvality, ale také v dalších charakteristikách, jako je světelný tok, světelný výkon, index podání barev nebo neviditelné blikání.

Zákon je benevolentní, umožňuje prodejcům zkreslovat světelný tok až o 25 %

Světelný tok označuje množství světla produkovaného světelným zdrojem. To je technicky uvedeno v lumenech (lm), často doprovázené světelným výkonem, tj. světelný tok/světelný výkon (lm/W). Tyto hodnoty jsou dobrým ukazatelem výkonnosti výrobku – nebo spíše, by byly, pokud by hodnoty uváděné všemi výrobci byly vždy správné a přesné. V souladu se zavedenou praxí v oboru, existují značné rozdíly mezi vykazovanými a skutečnými hodnotami výkonnosti výrobků. Je nutno přiznat, že práce s dvojími hodnotami je na trhu celkem běžnou a i bohužel pochopitelnou praxí, protože ji nezakazuje zákon. Dle směrnice Ecodesign 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign LED zdrojů stačí, když ze vzorku 20 kusů, výkon každého jednotlivého zdroje je alespoň na úrovni 75 % hodnoty udávané výrobcem. To znamená, že rozdíl mezi slibovaným a skutečným světelným tokem LED zdroje může dělat snadno i více než 20 %, a přesto LED světlo bude i nadále splňovat požadavky této směrnice.

Nezávislé srovnávací testy magazínu LUX Review usnadní výběr

V květnu 2016, magazín LUX Review publikoval rozsáhlý přehled LED trubic. Měřením prováděným nezávislou laboratoří Lighting Industry Association bylo zjištěno, že pro několik testovaných LED trubic, existuje významný rozdíl mezi slibovaným a skutečným světelným tokem a světelným výkonem. Podobně nadměrně optimistické hodnoty světelného toku a světelného výkonu lze nalézt u většiny LED trubic a svítidel na trhu.

Údaje o životnosti bez zkušebních standardů jsou běžnou praxí

Ještě obtížnější je prokázat tvrzení vztahující se k dlouhé životnosti výrobku. Nedá příliš velkou práci na trhu trubic narazit na údaje o životnosti, které nejsou založeny na jakýchkoliv standardech pro testování a simulaci životnosti. Základním pravidlem je, aby zákazníci požádali prodejce, k předložení dokumentace, jako jsou měření prováděná v nezávislých laboratořích nebo dokumentaci k simulaci životnosti provedenou v souladu se zkušebními standardy. Jen tak mohou výrobci potvrdit svá tvrzení o výjimečné délce životnosti (například více než 50 000 hodin provozu).

Výjimečně dlouhé záruční doby mohou také vést k nepříjemným vedlejším následkům. Příkladem toho je podvod se záruční dobou výrobku, popsaný v dříve publikovaném článku "Jaká úskalí nám hrozí při investování do LED osvětlení?". Někdy je záruční doba pro marketingové účely směle předimenzována a kvalita vlastního produktu tak zdaleka neodpovídá záruční době. V takových případech jsou motivy a způsoby prodejce přinejmenším diskutabilní.

Certifikaci lze ověřit na stránkách každé certifikační autority, OEM nemůže postoupit prodejci jiné obchodní značky svou certifikaci

V případě, že prodejce tvrdí, že jejich výrobky jsou certifikovány různými kontrolními autoritami (například VDE nebo TÜV), stojí za prozkoumání databází těchto orgánů, které jsou dostupné na webových stránkách každého z nich. Ptali jsme se německého inspekčního orgánu TÜV a ty potvrdili, že jejich certifikáty se vztahují pouze na produkty testovaného výrobce, pro kterého bylo vydáno osvědčení, a nemohou být předány třetím stranám. Má-li produkt "paralelní" certifikaci, což znamená, že produkt původního, certifikovaného výrobce je prodáván pod různým jménem v různých zemích, produkt by měl stále ukazovat detaily původního držitele certifikátu a značky, pro kterou byl certifikát vydán. Je více než pravděpodobné, že se ostatní certifikační autority řídí stejnou praxí jako TÜV.

Mezinárodní LED trubicový standard omezil rizika instalací LED trubic

Přechod na LED trubice se stal výrazně méně rizikový v roce 2014, díky mezinárodnímu LED trubicovému standardu IEC/EN 62776. Valtavalo se podílelo na její přípravě. Tato norma definuje vlastnosti LED trubice, jako je mechanická odolnost, fyzické rozměry a elektrické charakteristiky. Rovněž stanovuje požadavky na značení výrobku, jednotné zkušební praktiky a fotobiologickou bezpečnost. Tato norma tak zajišťuje, že použitelnost všech produktů na trhu bude tak jednotná, jak je to jen možné. Díky tomuto standardu se výrazně zlepšila použitelnost a bezpečnost LED trubic, výrazně se tím zrychlí a usnadní přechod ze zářivkových trubic na LED trubice.

Kompatibilita s elektronickými předřadníky nemusí být vždy výhodou

Zvláštní pozornost je při výběru LED trubice potřeba věnovat také kompatibilitě s elektronickými předřadníky (HF). Stará svítidla mohou mít kterýkoliv z několika různých typů elektronických předřadníků a LED trubice nemusí být nutně kompatibilní s předřadníkem ve starém svítidle. Rovněž je třeba zvážit otázky odpovědnosti v případě možného selhání předřadníku nebo LED trubice – kdo je odpovědný jestliže selže předřadník po výměně trubice? Elektronické předřadníky v každém případě stárnou a stávají se náchylnější k poruchám a LED trubice kompatibilní s elektronickým předřadníkem obvykle vyžadují, pro správné fungování, nový externí předřadník. To zahrnuje neočekávané problémy a další náklady na údržbu. Z tohoto důvodu je třeba zvážit, při instalaci LED trubic kompatibilních s elektronickým předřadníkem do starých svítidel, zda by neměly být staré elektronické předřadníky vyměněny za nové. Ve Finsku jsou takové úpravy schváleny úřadem Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES), pokud takovou úpravu provádí odborník z oboru elektro. Podobný postup je zaveden v několika dalších zemích. Svítidla v takových případech nevyžadují nové CE značení, dokud svítidlo není určeno k prodeji nebo nemění své umístění pro montáž jinde. Elektrikář se ujistí, že je montáž bezpečná a samotná úprava je označena samolepkou na svítidle, která je obvykle součástí dodávky s pořizovanými LED trubicemi.

Použití většiny LED trubic může snižovat účiník

Použití většiny LED trubic v zářivkových svítidlech může generovat jalový výkon v elektrické síti a snižovat účiník. Z tohoto důvodu by měl elektrikář provádět instalaci v souladu s dodávanými montážními instrukcemi, aby se zabránilo zvýšení jalového výkonu.

Vybrat dobrého dodavatele je dnes detektivní práce, ptejte se a porovnávejte

Dnešní trh LED trubic je džunglí hráčů všemožných druhů a typů. Proto při plánování zakázky stojí za to pečlivě porovnat různé výrobce a prodejce a slibované a skutečné vlastnosti jejich výrobků, které nutně nemusí odpovídat. Reference z úspěšných projektů jsou stále platnou praxí. Písemná dokumentace potvrzující slibované údaje o vlastnostech výrobku je zásadní pro zajištění, že konečný výsledek bude takový, jak se očekává.

Valtavalo nechává pravidelně ověřovat hodnoty svých výrobků v nezávislých laboratořích pro potvrzení deklarovaných údajů o životnosti. Mimo to provádí dlouhé provozní zkoušky v obou - reálných podmínkách i laboratorních tepelných skříních. Valtavalo testuje individuálně elektrické a světelné vlastnosti každé vyrobené LED trubice, vše automaticky na konci výrobního procesu, což znamená, že odesíláme našim klientům pouze výrobky, které splňují vykazované a skutečné hodnoty. LED trubice Valtavalo G4 byly přezkoumány v podrobném testu magazínu LUX Review v hodnocení produktů 12 hlavních výrobců LED trubic. V hodnocení si vedly velmi dobře a to zejména pro absenci neviditelného rušivého blikání. Nezávislé laboratorní testy dle LUX Review také ukázaly, že údaje o produktu vykazované Valtavalo jsou přesné.

Zdroje:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:en:PDF
http://ledtrubicevaltavalo.cz/clanek/magazin-luxreview-podrobil-12-nejvyznamnejsich-znacek-led-trubic-podrobnemu-testu-neblikajici-led-trubice-valtavalo-g4-zaznamenala-velky-uspech/

http://luxreview.com/review/2016/05/led-tubes-to-replace-t8-fluorescent-lamps
http://ledtrubicevaltavalo.cz/clanek/jaka-uskali-nam-hrozi-pri-investovani-do-led-osvetleni/

Certificate Explorer for TüV Süd: https://www.tuev-sued.de/product-testing/certificates
Certificate Explorer for TüV Rheiland: https://www.certipedia.com/?locale=en (Certipedia – Certificate Database from TÜV Rheinland)
Certificate Explorer for VDE: https://www2.vde.com/en/institute/onlineservice/vde-approved-products/pages/online-search.aspx

Autor:

Matti Tossavainen

Matti Tossavainen je obchodní ředitel Valtavalo Ltd. Předtím působil v oblasti prodeje, marketingu, pozic pro vývoj a export v různých průmyslových odvětvích. Od roku 2014 vede a rozvíjí obchodní aktivity Valtavalo.

bottom of page