top of page

Rychlá návratnost investice nezaručí nízké náklady životního cyklu

27/3/2018

Ukazatel návratnosti investice ROI je mrtev. Alespoň co se týče tendrů a výběrových řízení. Novým trendem je nyní dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 117 ukazatel nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost LCC nebo celkové náklady na vlastnictví Total Cost of Ownership TCO). Přináší totiž reálný pohled na hodnotu pořizovaného aktiva v dlouhodobém horizontu (na rozdíl od ukazatele návratnosti investice).

Nedávné roky otřesů a cenové války ve světelném průmyslu za sebou zanechaly mnoho firemních obětí a velkou nejistotu. U výrobců osvětlení se nejistota projevuje ve skutečnosti tím, že úspory energie již nejsou dostatečným diferenciačním faktorem. Nové hyper technologie, jako jsou bezdrátové ovládání a nastavitelné bílé světlo, ještě nestihly přesvědčit masy svojí užitečností. Současně jsou zákazníci ponecháni v údivu, když staré typy zdrojů světla mizí z trhu a nahrazují ho LED řešení s kvalitou a životností, které nelze snadno ověřit. Budeme mít za pět let náhradní LED zdroj či svítidlo k tomu co právě kupujeme? Nebo budeme muset vyměnit celou soustavu, když se rozbije jedno světlo a svítidlo již není ve výrobě a už se neprodává? Co pokrývá záruka?
Další nejistota se projevila v podobě zmizení tradičních značek svítidel z obchodních regálů jako důsledek nedávné cenové války na trhu s LED. Samsung a Toshiba patřily mezi první, které se vzdaly své LED výroby. Osram se k nim brzy připojil tím, že prodal svoji výrobu do Číny. Bývalé zdroje značky Osram se nyní prodávají pod čínskou značkou LEDVANCE. Kupující osvětlovací techniky tak nyní musí při rozhodování o nákupu vážit nabídky od neznámých výrobců.

ROI jako nákupní nástroj
Návratnost investice, krátkodobá návratnost investic, se stala klíčovým výpočtovým nástrojem pro porovnávání výrobků technologie LED, zejména pak při nákupu profesionálního osvětlení. Tento nástroj nabízí cenné informace při modernizaci osvětlovací soustavy a přechodu z tradičního osvětlení na technologii LED. Výpočet se týká kupní ceny, provozních hodin a úspor z nižší spotřeby energie.

Vyspělejší nástroje by však měly předpovídat i budoucí náklady na údržbu a servis. Problémem těchto výpočtů a přesnosti jejich výsledků bylo, že výrobky měly mnohem kratší životnost a nižší výkon než slibovaly. Dosavadní produkty LED, alespoň těch největších a zavedených výrobců, dosáhly úrovně, kde lze konečně důvěřovat číselným údajům na obalech. Je ale výpočet návratnosti investic stále relevantním nástrojem? Zejména u LED produktů s dlouhou životností je srovnání Celkových nákladů na vlastnictví (Total Cost of Ownership) nebo Nákladů na životní cyklus (Life Cycle Cost) mnohem užitečnější - přinejmenším pokud okolnosti umožňují dlouhodobé plánování. Řešení osvětlení, které je nejlevnější při pořízení, sice může znamenat nejrychlejší návratnost investice, ale z dlouhodobého hlediska to bývá z pravidla to nejdražší řešení.

Analýza nákladů životního cyklu se vyplatí
Srovnávací nástroj Nákladů na životní cyklus osvětlení (poskytovaný finskou agenturou pro energetickou účinnost Motiva) umožňuje porovnávat různá řešení osvětlení pomocí různých detailů. Nástroj je nestranný pracovní list aplikace Excel, který na základě poskytnutých dat neomylně vypočítá, které řešení bude mít nejnižší náklady na životní cyklus. Kdokoliv může tento nástroj použít, aby potvrdil, že životnost výrobku bude klíčovým prvkem při dosažení nízkých nákladů na životní cyklus. Údržba a servisní náklady, stejně jako nákup nových produktů představují neočekávané výdaje, které se časem stanou výraznějšími a jsou zřídka kdy zvažovány při plánování koupě osvětlení. Těmto skrytým nákladům se lze vyhnout výběrem produktu s dlouhou životností. Kupující by měli od prodejce požadovat i dlouhou záruku, aby podpořili příslib dlouhé životnosti.

Výpočty návratnosti investic nejsou dosud zcela zastaralé. Pokud se dlouhodobé plánování ukázalo jako nemožné z důvodu např. dočasné povahy potřebnosti osvětlení nebo projektu, výpočet nákladů na životní cyklus, který trvá pět nebo deset let, se může zdát nepřiměřený - návratnost investic poskytne lepší přehled skutečné efektivity nákladů. Pokud se ale očekává, že potřeba osvětlení bude pokračovat po dlouhou dobu, je obecně výhodnější koupit dražší řešení osvětlení s dlouhou životností, i když je zapotřebí úvěr.

Kromě nástroje Motiva lze náklady na životní cyklu osvětlení porovnat pomocí dvou různých výpočtů. První metodou je vypočítat provozní hodinovou cenu řešení: všechny náklady vzniklé během životnosti řešení jsou děleny podle skutečných provozních hodin v provozních podmínkách. Druhou metodou je výběr časového okna a výpočet celkových nákladů na konci každého okna pro každé řešení. Není-li konkrétní důvod použít metodu časového okna (např. Doba pronájmu nemovitosti vyprší za pět let), pak první metoda bude pravděpodobně lepší. Při výpočtu nákladů na životní cyklus pomocí časového okna může stejné řešení vyhrát nebo ztratit v závislosti na tom, zda je okno nastaveno k uzavření před nebo po příští výměně produktu s kratší životností. Pro prodejce a výrobce je běžně používanou praxí použití výpočtů časového okna, u kterých je okno co nejblíže životnosti výrobku. Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výpočtu nákladů na životní cyklus, je rozdíl mezi skutečnou a nominální životností výrobku. Životnost produktů LED se zhruba sníží o polovinu, když teplota okolí stoupne o 10 ° C nad teplotu místnosti (25 ° C). Výrobci LED obecně deklarují životnost svých výrobků při provozní teplotě 25 ° C.

Ve výběrových řízeních a tendrech se dříve často posuzovala kupní cena nebo návratnost investice. V současné době je však trendem větších výběrových řízení v soukromém i veřejném sektoru přechod od výpočtu návratnosti investic k analýze nákladů životního cyklu. Výběr technologie tak vede k vyšším úsporám v dlouhodobém horizontu a ke zvýšení hospodárnosti potažmo konkurenceschopnosti jejich investorů.

Tabulka: Porovnání ukazatelů návratnosti investice ROI a celkových nákladů na vlastnictví a TCO

bottom of page