top of page

Světlo kolem nás aneb světlo v přírodě

 

 

Většinu informací o světě získáváme prostřednictvím světla. Co vlastně světlo je? Jak vzniká? Jak pomáhá vědcům při jejich práci? A jaké problémy nastávají, pokud je ho příliš mnoho, nebo naopak příliš málo?

Jak vzniká světlo v přírodě? Co je to luminiscence, fluorescence, fosforescence, chemoluminiscence nebo bioluminiscence?

Světlo jsou vlny, energie a barvy. Jak to spolu souvisí? Proč vnímáme různé barvy? Jak vzniká světlo?

Světlo je pro život na Zemi nezbytné. Stejně důležitá je ovšem také tma. Jaký vliv má nedostatek tmy na živé organismy a lidské zdraví?

bottom of page