top of page

Těsnost svítidel

 

Číselná klasifikace dle EN 60 529, uváděná značkou IP, používaná pro kryty elektrických zařízení pro zajištění:

 

1. ochrany člověka před možností dotyku nebo přiblížení k nebezpečným činným částem uvnitř svítidla,

2. ochrany svítidel před proniknutím cizích pevných těles dovnitř,

3. ochrany svítidel před škodlivým proniknutím vody.

 

Stupeň ochrany (krytí) svítidla se stanovuje pomocí tzv. IP klasifikace. Podle ní se svítidla označuj dvoumístným číselným symbolem (kódem) IP.

První číslice IP symbolu označuje stupeň krytí svítidla před pevnými tělesy, včetně prachu, nářadí a části těla.

Druhá číslice IP symbolu uvádí stupeň krytí svítidla před proniknutím vody.

 

Význam první číslice IP kódu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam druhé číslice IP kódu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těsnost svítidel vyrobených v nejběžnějších stupních ochrany (krytí), stanovených třídami IP - soupis určujících vlastností

 

bottom of page