top of page

5) Vlivy nízkého CRI

 

V porovnání s denním světlem coby referencí pro vnímání barev můžeme důsledky pobytu a práce pod umělým osvětlením o nízké hodnotě CRI stručně uvést takto:

 

- zkreslené vnímání vztahů mezi barvami (změny vzájemných poměrů v jasu i odstínu)

- zkreslené vnímání kontrastů (důsledek změny jasových poměrů)

- zkreslené vnímání vzdáleností v osvětlené scéně (důsledek změny kontrastů)

- zhoršená orientace v prostoru (zejména při rychlém pohybu nebo zvýšeném stresu)

 

- celkově zhoršená ergonomie pro aktivní činnosti (práce, sport, zájmové činnosti)

- zvýšená únava (únava očí, bolesti hlavy)

- zvýšený počet chyb v pracovních činnostech a rozhodování

- zvýšené riziko zdravotních potíží u nemocných osob

 

 

Kdo všechno využije údaj CRI

Hodnoty související s vlastnostmi světelných zdrojů zajímají především osoby zodpovědné za návrh a vybavení kritických pracovišť jako jsou různé prostory pro kontrolní a řídící procesy, laboratoře nebo operační sály a logicky také studia pro obrazový záznam, reprodukční techniky apod.

 

V následujících bodech jsou zmíněny nejčastější oblasti a případy, kde by se otázka reprodukce a vnímání barev měla seriozně řešit.

 

 

Oblasti náročné na kvalitu světelných zdrojů

 

a) přímá reprodukce barev

  • obecně všechny obory týkající se reprodukce barev (textil, polygrafie, vybavení interiérů, potraviny, video produkce a fotostudia, automobilový průmysl, reklamní plochy, informační systémy)

 

b) zdravotní rizika

  • činnosti spojené se zdravotním rizikem nebo přímého ohrožení života (zdravotnictví, potraviny, sport, doprava, ...)

 

c) koncentrace a pracovní výkon

  • obory náročné na koncentraci a pracovní výkon (zdravotnictví, řízení leteckého provozu a dopravy, řídící centra v energetice, telekomunikacích apod., televizní vysílání, vzdělávací a školící centra, vrcholný ekonomický management, ...)

 

d) obchodní a reklamní aktivity

  • obchody, kde informace o barevnosti ovlivňuje prodej (textil, nábytek, potraviny, galerie s uměním, veletržní a výstavní prostory)

 

e) kultura a relaxace

  • prostory související s uměním a kulturou (galerie, divadla, muzea, ...)

  • prostory pro relaxaci, vysoký komfort a slavnostní příležitosti (fitnes, bazény, kavárny, restaurace, historické objekty)

 

 

Obvyklé hodnoty CRI u reálných zdrojů světla

 

Samotná definice CRI nebo technický popis metodik pro získání hodnoty indexu podání barev neřekne běžnému uživateli nic o tom, jakých hodnot je možné prakticky dosahovat u komerčně dostupných zdrojů světla na současném trhu. Proto je namístě uvést základní přehled včetně orientačního doporučení pro volbu zdroje s ohledem na CRI:

 

CRI 50 - 65 ....... základní orientace v prostoru s důrazem na nízké náklady pro osvětlení /např. sklady, parkoviště, chodby/

 

CRI 70 - 90 ....... nejčastější interiéry s průměrnými nároky na kvalitu osvětlení z hlediska reprodukce barev /např. domácnosti, kanceláře, obchody, veřejné prostory/

 

CRI 90 - 100 ...... nejnáročnější pracoviště přímo určená k činnostem, u kterých je rozpoznávání a kontrola reprodukovaných barev klíčovým parametrem  /polygrafie, foto-video průmysl, zdravotnictví, potravinářství, oděvy a textilní průmysl, nátěrové hmoty, .

 

Tabulka 1 - Přehled vybraných typů komerčních zdrojů umělého světla a jejich CRI

 

Typ zdroje                                                                 CRI Ra

žárovka (včetně halogenové)                                98 - 100

LED - generace 2011-2XXX                                     90 - 98

zářivka širokopásmová (CIE F7 - F9)                     90 - 95

zářivka 3-pásmová (CIE F10 - F12)                        80 - 83

LED - generace 2006-2009                                     60 - 82

zářivka (CIE F1 - F6)                                                  50 - 76

výbojka rtuťová (coated)                                            50

výbojka vysokotlaká (HPS)                                      22 - 24

výbojka nízkotlaká (LPS)                                              5

 

 

 

pro FawooTech CZ s.r.o zpracoval Ing.Radim Václavíček,

Praha 7/2012

© 2012 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page