top of page

2) Klasifikace nebezpečných prostorů a zařízení

 

Klasifikace prostor

 

Na základě výsledků hodnocení rizik výbuchu lze klasifikovat prostory s výbušným prostředím na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu.

 

Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může vyskytovat v množství vyžadujícím opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

 

Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par:

 

Zóna 0 (zone 0)

Prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhá časová období nebo často.

 

Zóna 1 (zone 1)

Prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu.

 

Zóna 2 (zone 2)

Prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období.

 

Zóny pro prostředí s hořlavými prachy

 

Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě prachů se zatříďují podle ČSN EN 1127-1 do těchto zón:

 

Zóna 20 (zone 20)

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

 

Zóna 21 (zone 21)

Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu.

 

Zóna 22 (zone 22)

Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období.

 

Vrstva, nános a hromada hořlavého prachu se považuje za zdroj výbušné atmosféry stejně jako jiné zdroje !

 

 
Klasifikace zařízení

 

Skupina zařízení I
Zařízení určená pro použití v podzemích prostorách dolů a povrchových
instalací těchto dolů (s výskytem metanu).

 

Kategorie zařízení
M1  - Zařízení je určeno pro použití v podzemních prostorách dolů a povrchových instalacích těchto dolů, které jsou ohroženy metanem nebo hořlavým prachem.


M2 - Zařízení je určeno pro použití v podzemních prostorách dolů a povrchových instalacích těchto dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem.

 

Skupina zařízení II

Zařízení určená pro použití v jiných prostorách, než jsou podzemní doly a povrchové instalace těchto dolů, ohrožených metanem nebo hořlavým prachem.

 

Kategorie zařízení
1 - Zařízení je určeno pro použití v prostorech, ve kterých je výbušná atmosféra vytvořená plyny, parami a mlhami nebo pracho-vzdušnou směsí přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často.


2 - Zařízení je určeno pro použití v prostorách, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené plyny, parami a mlhami nebo prachovzdušnou směsí pravděpodobný.


3 - Zařízení je určeno pro použití v prostorech, kde není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry vytvořené plyny, parami a mlhami nebo prachovzdušnou směsí, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období.

 

 

Více podrobností dle ČSN EN 60079

Publikováno s laskavým svolením společnosti IRIS ELEKTRO s.r.o., 736 01 Havířov vydavatelem publikace Soubor nových elektrotechnických českých Ex norem.

Všechna práva vyhrazena © 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page