top of page

Proč zvolit LED osvětlení od LED4industry?

 

Svítidla a ostatní el. zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Problematika prostředí s nebezpečím výbuchu se týká prostor s výskytem směsi výbušných plynů nebo par, prachu, popřípadě výbušniny. Soubor norem a předpisů, které tuto problematiku upravují, se neustále vyvíjí. Technici a lidé pohybující se v tomto prostředí by měli své znalosti stále aktualizovat. Následující články se z lehka této obsáhlé problematiky dotýkají.

bottom of page